Dieta i odchudzanie - bialka

Występowanie

 

Każdy organizm zawiera w swych komórkach swoiste białka. W stosunkowo prostej komórce bakterii jest ich wiele tysięcy, u organizmów wielokomórkowych, kilkanaście tysięcy. Na złożony organizm człowieka składa się około 100 tysięcy różnorodnych związków proteinowych. Wiele z nich to nie tylko białka strukturalne. Funkcje białek związane są ze sobą specyficznym składem chemicznym i budową przestrzenną ich cząsteczek. O ich właściwościach decydują reszty aminokwasów w nich występujących, kolejność w łańcuchu, a także łączna liczba aminokwasów określająca wymiary cząsteczki danego białka oraz jego masę. Od budowy tego łańcucha zależy tak zwana struktura drugo-, trzecio- i czwartorzędowa, czyli ukształtowanie przestrzenne cząsteczki białka. Masa cząsteczkowa białek waha się w szerokich granicach i dochodzi do kilku milionów Daltonów (Da). Są to liczby tak duże, że aż trudno wyobrażalne. Pewne wyobrażenie może dać porównanie masy cząsteczkowej białka wyrażonej w gramach, czyli mola białka, na przykład, z molem wody czy glukozy. Mol wody jest równoważny 18g (masa cząsteczkowa wody wynosi 18), mol glukozy 180g, a mol niektórych białek około 10 milionów g, czyli 10 t, co znaczy, że duży wagon kolejowy powieści cztery takie mole.

O niewyobrażalnie dużej różnorodności białek świadczy fakt, że są one zbudowane z tylu różnych elementów (20 różnych aminokwasów), z ilu liter składa się nasz alfabet, który pozwala na ułożenie praktycznie nieograniczonej liczby różnych zdań i myśli spisanych we wszystkich dziełach świata.


Lista tematów: